Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Powiatowy w Nowym Targu

ODLICZ SKŁADKĘ ZWIĄZKOWĄ OD DOCHODU

13 grudnia 2022

Bardzo miło jest nam poinformować, że dzięki staraniom OPZZ i posłów lewicy, od 2022 roku można odliczać ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Informację o potrąceniu pracodawca zamieszcza w PIT-11

Teraz przynależność związkowa staje się jeszcze bardziej korzystna!

Podstawę prawną do odliczenia stanowi art. 26 ust. 1 pkt 2c i art. 26 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128)
Odliczenie od podatku