Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Powiatowy w Nowym Targu

Lex Czarnek 2.0 zawetowane!

20 grudnia 2022

Dziękujemy nauczycielom i pracownikom oświaty zaangażowanym w działania na rzecz dobrej i autonomicznej polskiej szkoły, którzy w ostatnich miesiącach protestowali przeciwko tzw. ustawie lex Czarnek 2.0 – organizowali pikiety, spotkania, akcje informacyjne, pisali petycje i zbierali pod nimi podpisy, uczestniczyli w wysłuchaniach społecznych, dyskutowali w Sejmie i Senacie podczas procedowania tej ustawy. Presja ma sens!