Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Powiatowy w Nowym Targu

ODLICZ SKŁADKĘ ZWIĄZKOWĄ OD DOCHODU

13 grudnia 2022

Bardzo miło jest nam poinformować, że dzięki staraniom OPZZ i posłów lewicy, od 2022 roku można odliczać ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Informację o potrąceniu pracodawca zamieszcza w PIT-11 Teraz przynależność związkowa staje się jeszcze bardziej korzystna! Podstawę prawną do odliczenia stanowi art. 26 ust. 1 pkt 2c i art. 26 […]

Czytaj...

Spotkanie mikołajkowe SEiR

10 grudnia 2022

Jesteśmy dumni z tego, że blisko 70-ciu emerytowanych nauczycieli wspiera nas swoim doświadczeniem. Skupieni są oni w Sekcji Emerytów i Rencistów działającej przy naszym Oddziale. Najstarszy senior należący do sekcji ma 93 lata!!! W mijającym tygodniu przewodnicząca SEiR kol. Alina Wąchała zorganizowała spotkanie mikołajkowe, które upłynęło w bardzo miłej i już trochę świątecznej atmosferze. Korzystając z […]

Czytaj...

Apel do Rad Pedagogicznych

8 grudnia 2022

W dniu dzisiejszym wysłaliśmy apel do 117 szkół objętych naszym działaniem z prośbą do Rad Pedagogicznych. Oto jego treść: Oddział Powiatowy ZNP w Nowym Targu zwraca się z prośbą o przyjęcie przez Rady Pedagogiczne stanowiska wspierającego Związek Nauczycielstwa Polskiego w sprawie apelu do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy „Lex Czarnek 2.0”. Mogą to […]

Czytaj...

Szkolenie prezesów Oddziałów Okręgu Małopolskiego ZNP

6 grudnia 2022

W dniu 30 listopada w Domu Wypoczynkowym ZNP w Zakopanem odbyło się szkolenie prezesów Oddziałów Okręgu Małopolskiego ZNP – w ramach tzw. spotkań rejonów. W programie spotkania znalazło się: – Szkolenie pt. „Działania Związku Nauczycielstwa Polskiego na rzecz pozyskiwania nowych członków.” Prowadzący Kol. M. Jarczyk oraz Kol. S. Żmudka. – Omówienie spraw bieżących Związku. Statystyka […]

Czytaj...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Miasta Nowy Targ

23 listopada 2022

W dniu wczorajszym uczestniczyliśmy w  obradach Komisji Oświaty i Kultury Miasta Nowy Targ. Wysłuchaliśmy „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022” przedstawionej przez Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych pana Krzysztofa Aksamita. Na posiedzeniu oprócz radnych obecni byli także dyrektorzy nowotarskich szkół. Rozmawialiśmy o stanie oświaty w Nowym Targu, o zadaniach, […]

Czytaj...

Spotkanie z Prezesem Związku, kol. Sławomirem Broniarzem – relacja

22 listopada 2022

Dnia 21 listopada 2022r. w Okręgu Małopolskim w Krakowie, kol. Kinga Misiniec (członek Zarządu) reprezentowała nasz Oddział podczas spotkania z Prezesem ZNP, kol. Sławomirem Broniarzem. W trakcie spotkania Prezes wręczył Złote Odznaki ZNP zasłużonym kolegom: Andrzejowi Pabisowi i Wojciechowi Turzynieckiemu. Gratulujemy Poruszone zostały także sprawy spotkania z Ministrem Czarnkiem i Premierem M. Morawieckim. Omówiono bieżącą […]

Czytaj...

Regulaminy Pracy szkół Gminy Czorsztyn

16 listopada 2022

W dniu wczorajszym odwiedziliśmy wszystkie szkoły w Gminie Czorsztyn. Pracodawca wypełniając zapisy Kodeksu Pracy ma obowiązek uzgodnić regulamin pracy ze związkiem zawodowym. Znajdują się w nim podstawowe obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika, regulacja czasu pracy, wynagrodzenia, urlopy, przepisy BHP czy uprawnienia związane z rodzicielstwem. Zadbaliśmy o to aby wszystkie w/w kwestie były maksymalnie korzystne […]

Czytaj...

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2022

Członkowie Sekretariatu Oddziału Powiatowego ZNP w Nowym Targu wzięli udział w obchodach 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczciliśmy w ten sposób pamięć nauczycieli i nauczycielek, którzy budowali niepodległą Ojczyznę, krzewiąc i przekazując kolejnym pokoleniom polską tożsamość, kulturę i historię. To dzięki nim jesteśmy dzisiaj dumnymi Polakami i dumnymi Polkami!  — Kolejna rocznica odzyskania przez […]

Czytaj...

Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół Powiatu Nowotarskiego

3 listopada 2022

W dniu dzisiejszym uzgodniliśmy ostatecznie treść Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotarski. W celu przeprowadzenia uzgodnień spotkaliśmy się 12 października, 24 października i 3 listopada br. W toku rozmów ustalono i zaakceptowano zapisy Regulaminu zaproponowane przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego, jak i Związek Nauczycielstwa Polskiego. I tak: Dodatek za […]

Czytaj...

Akcja „Baner” czyli prawda w oczy kole

24 października 2022

19 października Oddział Powiatowy ZNP w Nowym Targu ruszył z akcją billboardową. Na budynku w którym mieści się siedziba Związku zawisł baner. Akcja ma na celu uświadomienie społeczeństwu, że polska szkoła jest na krawędzi katastrofy. Grozi nam zapaść kadrowa w szkołach, spowodowana m.in. żenująco niskimi zarobkami najlepiej wykształconej grupy zawodowej w Polsce. Dobry nauczyciel – […]

Czytaj...