Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Powiatowy w Nowym Targu

Dołącz do nas!

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Co zyskasz:

Co stracisz:

dolacz

JESTEŚMY

Nauczycielami i nauczycielkami, pracownikami oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki działającymi w najstarszym i największym związku zawodowym w Polsce, istniejącym od 1905 roku.

Jest nas 200 tysięcy, skupionych w 16 okręgach wojewódzkich, 1300 oddziałach powiatowych i gminnych, 12 tysiącach ognisk w szkołach i placówkach.

Działamy w ramach Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi oraz Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

Swoim doświadczeniem wspierają nas seniorzy (Sekcja Emerytów i Rencistów), a entuzjazmem zarażają młodzi (Kluby Młodego Nauczyciela i Centralny Klub Młodego Nauczyciela).

Cenimy sobie współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi.

Jesteśmy członkami 30-milionowej światowej społeczności zrzeszonej w Międzynarodówce Edukacyjnej – Education International.

BRONIMY

CHCEMY

PROPONUJEMY

INICJUJEMY

OFERUJEMY

➡️ Wsparcie i pomoc w miejscu pracy

➡️ Przynależność do prestiżowej, najstarszej organizacji związkowej broniącej nauczycieli i pracowników oświaty

➡️ Pomoc prawną:

➡️ Wsparcie finansowe w szczególnych przypadkach życiowych

➡️ Zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, śmierci członka rodziny i śmierci członka ZNP (tę ostatnią otrzymuje najbliższa rodzina)

➡️ Zapomogi w trudnych sytuacjach losowych i zdrowotnych

➡️ Opiekę nad członkami emerytami wymagającymi pomocy

➡️ Rzetelną informację

➡️ Wsparcie zawodowe

➡️ Udział w konsultacjach dający wpływ na kształt rozwiązań systemowych i lokalnych

➡️ Bezpłatne szkolenia, kursy i webinaria

➡️ Wydawnictwa i publikacje

➡️ Zniżki w naszych ośrodkach wypoczynkowych na terenie całej Polski

➡️ Bonusy i rabaty związane z członkostwem

WIERZYMY W

Profesjonalizm nauczycielek i nauczycieli oraz pracownic i pracowników edukacji.

Siłę współdziałania i skuteczność współpracy.

Sprawiedliwość społeczną, gwarantującą każdemu prawo do edukacji, wszechstronnego rozwoju jego talentów i umiejętności dla osiągnięcia szczęścia i niezależności.

Równość szans, zapewniającą wszystkim, bez względu na status społeczny i miejsce zamieszkania, dobrą edukację, szacunek dla ich godności i odmienności.

Demokrację, której filarem jest edukacja obywatelska kształcąca zaangażowanych, świadomych i odpowiedzialnych członków społeczeństwa.

Partnerstwo z rodzicami, lokalnymi społecznościami, środowiskiem naukowym służące osiągnięciu przez uczennice i uczniów coraz lepszych wyników.

Współdziałanie członkiń i członków Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz naszych sympatyków, zapewniające bardziej skuteczne działanie na rzecz edukacji jako dobra wspólnego.

Dołącz do nas!

Jesteśmy nowoczesną organizacją związkową z największym dorobkiem!

baner-ZNP-2021-700x308