Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Powiatowy w Nowym Targu

Reprezentują nas

Członkowie Sekretariatu Oddziału wykonują swoje zadania:

– pracując w biurze Oddziału w ustalonych godzinach;
– uczestnicząc w pracach ciał statutowych: komisji, sekcji, klubów, zespołów;
– uczestnicząc w zebraniach, szkoleniach, spotkaniach, uroczystościach, itp.

Prezydium:

– Maria Guroś – Członek Prezydium / Przewodnicząca Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi

– Kinga Misiniec – Członek Prezydium / Prezes Ogniska Międzygminnego Nowy Targ Wschód i Gminy Łapsze Niżne

– Jarosław Szlęk – Członek Prezydium / Koordynator ds równego traktowania

– Alina Wąchała – Członek Prezydium / Przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów

– Beata Zuch – Członek Prezydium / Prezes Ogniska w ZPSWO w Nowym Targu

– Jolanta Guzik – Członek Prezydium

Zarząd:

– Zofia Brzeźna – Członek Zarządu

– Alicja Chamuczyńska – Członek Zarządu / Prezes Ogniska Gminy Nowy Targ Zachód

– Małgorzata Gabryś – Członek Zarządu / Prezes Ogniska Miejskiego w Szczawnicy

– Marta Grońska – Członek Zarządu / Prezes Ogniska Gminnego w Szaflarach

– Kinga Myśliwiec – Członek Zarządu

– Maria Soska – Członek Zarządu / Prezes Ogniska Międzygminnego Gmin Raba Wyżna i Spytkowice

– Joanna Wagner-Podlipni – Członek Zarządu / Prezes Ogniska Placówek Ponadpodstawowych

– Krystyna Walosik – Członek Zarządu / Prezes Ogniska Międzygminnego w Krościenku nad Dunajcem i Ochotnicy Dolnej

Komisja rewizyjna:

Bożena Plewa – Przewodnicząca

Bogusława Czyż

Magdalena Majerczak

Wiesław Kusiak

Renata Zachwieja