Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Powiatowy w Nowym Targu

Edukacja włączająca – debata

1 marca 2021

Dnia 25 lutego br. w aplikacji Teams, odbyła się organizowana przez Okręg Małopolski ZNP przy współpracy z naszym Oddziałem, debata na temat planowanej przez rząd reformy szkolnictwa specjalnego. W spotkaniu brało udział blisko sto osób: specjalistów, dyrektorów szkół i wydziałów edukacji, nauczycieli i rodziców.

Debata dotyczyła dokumentu “Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się”, który Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało na swoich stronach internetowych. Zakłada on m.in. przeorganizowanie zasad przyjmowania dzieci i młodzieży do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych, a także umożliwienie przekształcania tych placówek w ogólnodostępne. Efektem może być stopniowa likwidacja szkolnictwa specjalnego i pozbawienie dużej grupy dzieci wsparcia specjalistów. Rząd planuje też połączenie poradni psychologiczno-pedagogicznych z centrami pomocy rodzinie i przekształcenie ich w centra dziecka i rodziny. W dokumencie znalazł się ponadto pomysł likwidacji opinii i orzeczeń.

Zachęcamy do przeczytania stanowiska Prezydium ZG ZNP w tej sprawie.

Palkat-ZNP-reforma-edukacji-włączającej-2021