Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Powiatowy w Nowym Targu

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 2024

29 maja 2024

28 maja 24 r. odbyła się Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Oddziału Powiatowego ZNP w Nowym Targu. Na kolejną pięcioletnią kadencję wybrany został Marcin Domin, nauczyciel historii ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu. Wybrany został także nowy Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna.

Honorowymi gośćmi konferencji byli: Prezes Okręgu Małopolskiego ZNP kol. Arkadiusz Boroń, oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Tadeusz Kasperek.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Zarządu w upływającej kadencji, jak i odczytaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej, ustępujący Zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium.

Ważnym punktem spotkania było wręczenie podziękowań i gratulacji za aktywną pracę związkową w kadencji 2019 – 2024.

Prezes Oddziału serdecznie podziękował wszystkim nauczycielom za zaufanie. Zapewnił także, że będzie nadal wytrwale walczył w obronie godności, praw pracowniczych i interesów członków ZNP, jak i aktywnie uczestniczył w kształtowaniu demokratycznego oblicza polskiej oświaty oraz wychowania w duchu tolerancji, poszanowania praw i wolności wszystkich ludzi.