Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Powiatowy w Nowym Targu

Po szkoleniu – „Prawo Nauczyciela”

22 marca 2024

W dniu wczorajszym odbyło się szkolenie pt. „Prawo Nauczyciela”.

Na wstępie wspomnieliśmy o książce Marcina Kruszewskiego „Prawo Marcina”. Zwróciliśmy uwagę na recenzję tej książki napisaną przez dyrektora Jarosława Pytlaka (wokolszkoly.edu.pl)

Następnie omówione zostały prawa nauczyciela zawarte w przepisach powszechnie obowiązujących.

Bardzo serdecznie dziękujemy za bogate i profesjonalnie przeprowadzone szkolenie pani mecenas Marietcie Buszce.

Dziękujemy także za obecność licznie zgromadzonym nauczycielom z terenu całego powiatu nowotarskiego. Było blisko 100 osób.

Dziękujemy także niezmiennie dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu za udostępnienie sali.